Palvelut

Medinet Työvuorolista lääkäreille ja hoitajille

Medinet Työvuorolista sopii sekä tavanomaisen työajan että päivystyksen työvuorojen suunnitteluun ja sitä käytetään kaikilla erikoisaloilla ja perusterveydenhuollossa. Helppokäyttöinen Medinet Työvuorolista on muokattavissa asiakkaiden vaihtelevien tarpeiden mukaisesti.

Räätälöidyt ratkaisut

Järjestelmä räätälöidään klinikan tai sairaalan toiveiden mukaisesti ja sovitetaan erityisesti lääkäreiden, hoitajien ja muun hoitohenkilöstön työskentelyä koskevien edellytysten mukaisesti.

Medinet Työvuorolista tehostaa resurssien hyödyntämistä ja tarjoaa kattavia tilastotietoja sekä kokonaiskatsauksen henkilöstöresursseista.


Toiminnan tarpeista riippuen työvuorolistat täytetään joko automaattisesti tai manuaalisesti prioriteettien ja pätevyyksien perusteella.

Työvuorolistoja tehdessä voidaan huomioida esimerkiksi työaikaa koskevat EU:n säännöt.

Kaikki työvuorotyypit

Medinetin työvuorojärjestelmässä hallitaan sekä tavanomaisen työajan että päivystyksen kaikenlaisia työvuoroja ja poissaoloja.

Järjestelmä voidaan sovittaa sekä klinikoille että yksittäisille käyttäjille (lääkärit, hoitajat ja hoitopalveluiden sekä tuki- ja palveluasumisen henkilöstö).


Verkkopohjainen

Medinet Työvuorolista on verkkopohjainen järjestelmä.

Siten työvuorolista on kaikkien saatavilla – sijainnista riippumatta ja aina ajan tasalla.

Asennusta tai tietokoneiden ja ohjelmistojen päivityksiä ei tarvita. Verkkoselain riittää.

Tilaus

Medinet Työvuorolistan käyttöönotto on maksuton ja siihen sisältyy myös maksuton koeaika, joka mahdollistaa nopean toteutuksen ja tuo mukanaan vähäiset riskit.

Kaikki huolto- ja tukipalvelut sisältyvät tilausmaksuun.