Palvelut

Medinet Työvuorolista on integroitavissa kaikkiin markkinoilla oleviin palkkausjärjestelmiin.

Medinet Työvuorolista on integroitavissa kaikkiin saatavilla oleviin henkilöstön- ja palkanhallintajärjestelmiin. Järjestelmien ja palveluiden integrointi tehostaa ja parantaa päivittäisen työn laatua tarjoamalla ratkaisun työvuorojen ja poissaolojen suunnitteluun, raportointiin ja palkanmaksun tiedonkäsittelyyn. Integrointi helpottaa ja tehostaa hallinnointia sekä antaa toiminnan johdolle nopean katsauksen palveluiden henkilöstökuluista.


Kokemus

Medinet integroi Medinet Työvuorolista ‑järjestelmän asiakkaan olemassa olevaan järjestelmään. Sairaanhoitopiireillä ja sairaaloilla on erityistarpeita, vaikka monet edellytykset ovatkin samanlaisia. Olemme toimittaneet integrointipalveluita monille Ruotsin sairaanhoitopiireille usean vuoden ajan. Meillä on pitkä kokemus mahdollisista tarpeista ja keinoista, joilla niihin vastataan parhaiten.


Toiminnallisuus

  •  Työvuorojen ja palkkausjärjestelmän integrointi
  • Tavanomaiset työvuorot ja päivystyskorvaukset, kuten aktiivivapaa, ylityö, epätavallinen työaika ja työaikalaki sekä kaikenlaiset poissaolot käsitellään tehokkaasti.
  • Häiriöraportointi myös sovelluksen kautta (iPhone tai Android)
  • Yleiskatsaus henkilöstöresursseista ja kuluista
  • Henkilöstö voi seurata työskentelyään nopean palautteen ja yksilöllisten raporttien avulla
  • Tuottaa aineistoa ja raportteja johtajille sekä hallinnon työntekijöille
  • Ottaa huomioon EU:n työaikadirektiivin