Palvelut

Medinetin koulutusportaalia käytetään erikoistuvien lääkäreiden koulutusten järjestämiseen, dokumentointiin ja seurantaan.

Erikoistuvien lääkäreiden koulutusten dokumentointi ja seuranta on erittäin tarpeellista sekä osallistujille että ohjaajille. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa hallinnointia ja viestintää muun muassa ohjaajien, opinto-ohjaajien ja koulutukseen osallistujien välillä. Tavoitteiden saavuttaminen ja vaatimuksiin vastaaminen on tärkeää. Medinetin koulutusportaali on yksinkertainen, helppokäyttöinen ja verkkopohjainen palvelu, joka antaa kätevän yleiskuvan erikoiskoulutuksesta. Portaali on muokattavissa koulutusten vaihtelevien tarpeiden mukaisesti.

Paranna viestintää

Medinetin koulutusportaalin avulla voidaan helpottaa ja parantaa erikoistuvien lääkäreiden ja lääkäriopiskelijoiden koulutuksen viestintää. Portaalin toiminnot, kuten keskustelu, sähköposti ja tekstiviesti, ovat käytettävissä tarpeen mukaan. Kursseille ja seminaareihin ilmoittautuminen on helppoa ja havainnollista.

Oma kirjasto

Jokainen käyttäjä saa myös oman kirjaston, johon on helppo tallentaa asiakirjoja ja linkkejä oman koulutuksen sujuvaa seuraamista varten.


Integrointi

Medinetin koulutusportaali on helposti integroitavissa ja käytettävissä yhdessä Medinetin työvuorojärjestelmän kanssa. Työvuorot ja kalenterit integroidaan keskenään, mikä tehostaa ja helpottaa hallinnointia.