Medinet helpottaa hoidon hallinnointia

Medinet tuottaa eri palveluita ja järjestelmiä sisältäviä, kattavia paketteja, jolla resurssien käyttöä ja hoitohenkilökunnan työtä voidaan helpottaa.

Taustaa

Medinetin perustivat vuonna 2007 Jim Nilsson, PhD ja Tuomo Caprali, M.Sc. Tuotekehitys tapahtui yhteistyössä Sahlgrenin yliopistollisen sairaalan sisätautien klinikan kanssa. Näin syntyi tuote, joka helmikuussa 2007 muodostui Medinetin ytimeksi.

Ruotsissa on 21 sairaanhoitopiiriä, ja Medinetillä on asiakkaita 19:ssä niistä. Kuudessa näistä Medinet on käytössä koko sairaanhoitopiirin alueella. Pääosa asiakkaista koostuu kuitenkin yksittäisistä klinikoista/yksiköistä.

Liikeideana on tuottaa käyttäjäystävällisiä, nettipohjaisia palveluita hoitohenkilökunnalle, jolloin pääasiassa hallinnolliset rutiinit voidaan hoitaa helpommin ja tehokkaammin.

Medinetillä on erittäin hyvä maine. Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä palveluihimme, ja he vakuuttavat, että meidän kanssamme on helppo puhua. ”Medinet ymmärtää meidän arkeamme ja tarpeitamme!” Meillä on valtavasti hyviä referenssejä!


Medinet on palvelu paikallaan

Medinet tuottaa aina käyttäjäystävällisiä ja laadukkaita järjestelmiä terveydenhuollon aikahallinnon yksinkertaistamiseksi. Jos tarvitset helppokäyttöisen järjestelmän lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan työvuorojen käsittelemiseksi niin, että työvuorot ovat helposti nähtävissä ja helppo yhdistää, Medinetiltä löytyy teille ratkaisu. Vaatimuksenne ja tarpeenne ovat ratkaisumme pohjana, jolloin voimme tuottaa teille juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyn palvelun. Medinetin työvuorojärjestelmän avulla hallintoa voidaan yksinkertaistaa työkalulla, jonka laatu on taatusti terveydenhuollon vaatimusten tasolla.

Terveydenhuollon työvuorojärjestelmien johtavana tuottajana Medinet takaa, että saatte aina parasta laatua juuri teidän tarpeisiinne. Järjestelmämme ovat käyttäjäystävällisiä, joustavia ja ne on helppo yhdistää toisiinsa. Medinet kuuntelee aina teidän tarpeitanne, ja luo teille räätälöidyn työvuororatkaisun. Palvelua voidaan myös helposti muokata siihen liitettävien palveluiden suhteen muuttuvien tarpeidenne mukaan.

Tarvitsetteko yksinkertaisempaa ja selkeämpää palvelua lääkäreiden ja muun henkilökunnan työvuorojen suunnitteluun? Medinetillä on juuri teidän tarpeisiinne sopiva joustava ja käyttäjäystävällinen ratkaisu, joka on helppo sovittaa teidän tarpeidenne ja edellytystenne mukaan koosta riippumatta. Voitte valita juuri teidän klinikkanne tarvitsemat palvelut, jolloin järjestelmä mukautuu teidän olosuhteisiinne, mutta pysyy joustavana tulevien tarpeiden varalta.