Koulutusportaali

Käytä Medinetin koulutusportaalia lääkäriopiskelijoiden ja erikoistuvien lääkäreiden koulutusten johtamiseen, dokumentointiin ja seurantaan!

Koulutusportaali

Usein klinikoilla on tarvetta ratkaisuun, jossa lääkäriopiskelijoiden ja erikoistuvien lääkäreiden koulutuksia voidaan dokumentoida ja seurata. Tämä helpottaa koulutusten hallintaa ja viestintää esim. ohjaajan, opinto-ohjaajan ja ohjattavan välillä. Tarkoituksena on varmistaa vaadittavien tavoitteiden saavuttaminen. Medinetin koulutusportaali on tähän soveltuva yksinkertainen, käyttäjäystävällinen ja nettipohjainen palvelu, jossa saat helposti yleiskuvan lääkäriopiskelijoiden ja erikoistuvien lääkäreiden koulutuksista. Portaali on joustava, ja se voidaan helposti muokata eri koulutusten tarpeiden mukaan.

Käytä Medinetin koulutusportaalia lääkäriopiskelijoiden ja erikoistuvien lääkäreiden koulutusten johtamiseen, dokumentointiin ja seurantaan. Portaali on täysin nettipohjainen, ja se voidaan integroida esim. Medinetin työvuoropalveluun.

Ota yhteyttä

Yksinkertaisempaa viestintää

Medinetin koulutusportaalin avulla kandien ja erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen viestintää voidaan helpottaa ja viestinnän laatu varmistaa. Portaali sisältää chat-, sähköposti- ja tekstiviestitoiminnot tarpeen mukaan. Toimiva ja yksinkertainen ilmoitusjärjestelmä kursseille ja seminaareille.

Oma kirjasto

Jokaisella käyttäjällä on myös oma kirjasto, johon on helppo kerätä asiakirjoja sekä linkkejä, ja jonka avulla omaa koulutustaan on helppo seurata.

Integraatio

Medinetin koulutusportaali on helppo integroida Medinetin työvuorojärjestelmään. Työvuorolistat ja kalenterit ovat keskenään integroidut, mikä tekee työn hallinnasta tehokkaampaa ja helpompaa.

Artikkeli

Tämä mainos on julkaistu lehdessä ”Dagens samhälle” Malmössä 7.-9.9.2016 järjestettyjen ”Framtidens ST-läkare”-messujen yhteydessä julkaistussa erikoisjulkaisussa.

Napsauta tästä!