Integrointi

Medinet Työvuorolista on integroitavissa kaikkiin markkinoilla oleviin henkilöstö- ja palkkajärjestelmiin!

Integrointi

Medinetin Työvuorojärjestelmä voidaan integroida kaikkiin nykyään saatavilla oleviin henkilöstö- ja palkkajärjestelmiin. Järjestelmien ja palveluiden integrointi lisää tehokkuutta ja laatua päivittäiseen työhön, aina työvuorojen suunnittelusta ja poissaoloista palkanmaksujen pohjatietoihin. Tämä tekee hallinnollisesta työstä helpompaa ja tehokkaampaa, mutta antaa myös johdolle nopean kuvan toimintojen henkilöstökustannuksista.

Yhteydenotto

Kokemus

Anna Medinetille mahdollisuus integroida Medinet Työvuorolista jo käytössä oleviin järjestelmiinne. Sairaanhoitopiireillä ja sairaaloilla on erityiset vaatimuksensa, vaikka edellytykset ovatkin laajalti samat. Olemme jo vuosien ajan tuottaneet integraatiopalveluita Ruotsin sairaanhoitopiireille, ja meillä on vankka kokemus eri tarpeista ja niiden täyttämisestä.

Toiminnot

Työvuoro- ja palkkajärjestelmien integrointi

Käsittelee tehokkaasti normaalia päivittäistä toimintaa sekä päivystyskorvauksia, ylityökorvauksia, epämukavan työajan korvauksia sekä kaiken tyyppisiä poissaoloja.

Häiriöraportteja voidaan hoitaa myös mobiilisovelluksella (iPhone, Android ja Windows).

Täydellinen katsaus henkilöstöresursseihin ja kustannuksiin

Antaa henkilökunnalle mahdollisuuden selkeään työn seurantaan nopealla palautteella ja yksilöidyillä raporteilla

Luo johtajille ja hallinnollisessa asemessa olevilla tietopohjaa resurssien käytöstä

Ottaa huomioon EU:n työaikadirektiivin